Donate

Inschrijfformulier

Stichting Vrienden van Allahein Foundation Gambia

In augustus 2017 zijn wij officieel met onze stichting in Nederland gestart. Wij bieden hiermee ondersteuning aan de Allahein Foundation in Gambia waarbij wij ons richten op schoolonderhoud (schilderswerkzaamheden, beplanting van de schoolomgeving, ondersteuning van het onderwijspersoneel), het verder uitwerken van ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie, de ondersteuning van gezondheidszorg- en watervoorzieningen voor het dorp Kabekel en omgeving.

Sinds 01-01-2018 heeft de stichting de ANBI status.
Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Onze ANBI heeft RSIN-nummer: 857789995.

Toelichting op onderstaand invulformulier
Ambassadeur: Wanneer u onze stichting wilt promoten zonder geldelijke verplichting
Steunpilaar    : Wanneer u meer dan 500 Euro per jaar bijdraagt

Gelieve dit formulier, of te verzenden via het online-formulier, of in gedrukte vorm in te leveren bij Hans Schouten, De Vuyk, 1829 AR Oudorp. U kunt het formulier via de bijgevoegde link downloaden:  https://www.stichtingallaheingambia.nl/wp-content/uploads/2018/12/Inschrijfformulier-GambiaV4.pdf

De Stichting staat ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 69222908. Het bankrekening nummer van de Stichting is: NL64INGB0007852958 t.n.v. Stichting Vrienden van Allahein Foundation Gambia. Het RSIN-nummer van de Stichting is: 857789995.